شرکت پویا نمایی مسیرجادویی مانند سایر شرکتهای نرم افزاری  با تشخیص اهمیت اثر بخشی موضوع فعالیتش در کیفیت زندگی، توسعه و رشد پایدار کشور جمهوری اسلامی ایران ، با پایبندی به منشور اخلاقی خود را متعهد به پذیرش و قبول مسئولیت حرفه ای خویش ، در قبال کلیه ذینفعان اعم از  کارمندان، مشتریان ، جامعه ، همکاران و سهامداران می داند و با در نظر گرفتن بالاترین رفتار اخلاقی و حرفه ای سعی در اجراء منشور اخلاقی به شرح ذیل دارد:

 

 1. رعایت قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران را سرلوحه فعالیت های خویش قرار می دهیم.
 2. به ارزش های اخلاقی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه پای بند می باشیم.
 3. اطلاع رسانی و اشاعه فرهنگ و رشد صنعت انفورماتیک را وظیفه خویش دانسته و در این راستا تلاش می کنیم.
 4. دانش و مهارت خویش را در راستای رفاه جامعه بکار می گیریم.
 5. رعایت ادب و نزاکت ، رفتار عادلانه و منصفانه در ارائه خدمات را از جمله وظایف خود می دانیم.
 6. از تصمیم های سازمان نظام صنفی رایانه ای حمایت می کنیم.
 7. حضور فعال در محافل صنفی را جزء مسئولیت های خویش تلقی نموده و در این راستا کوشا هستیم.
 8. مشتری را عامل بقاء و رشد خود می دانیم.
 9. همواره نقش مشتری محوری را مد نظر قرار داده و مشتریان را شرکای تجاری خود می دانیم.
 10. مشتریان خود را آگاه و انتخاب گر دانسته و جلب رضایت ایشان را یک دستاورد مهم تلقی می نماییم.
 11. همواره نظرات و انتقادات مشتریان را برای بهبود خدمات سرلوحه کار قرار داده و خود را متعهد به پاسخگویی می دانیم.
 12. همواره در شفاف سازی محدوده ی خدمات ارائه شده به مشتری کوشا هستیم.
 13. مشتریان خود را از هر گونه تضاد منافع احتمالی که ممکن است در انجام خدمات برای ایشان پیش آید ، مطلع می سازیم.
 14. همواره خود را امین مشتریان قرار داده و نسبت به اطلاعات ایشان امانت دار می باشیم.
 15. ارائه خدمات را منطبق با نیاز کسب و کار مشتری انجام داده و همواره کیفیت محصولات و خدمات خود را تضمین می نمائیم.
 16. ارائه خدمات فنی را در صورتی متعهد می شویم که از طریق دانش ، تجربه و یا آموزش ، مهارت های لازم را کسب نموده و محدودیتهای مربوط به ارائه آنها را نیز اعلام می نمائیم.
 17. منافع سهامداران شرکت را با رعایت کامل امانتداری حفظ می نمائیم.
 18. در جهت کار آفرینی و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر ، کوشا هستیم.
 19. در جهت پرورش نیروهای جدید در صنعت خویش تلاش می کنیم.
 20. در شرکت های خود حفظ کرامات انسانی را نسبت به نیروی انسانی سرلوحه رفتارهای سازمانی قرار می دهیم.
 21. کارکنان خود را در دستاوردهایمان سهیم می دانیم.
 22. کارکنان خود را جزء اصلی ترین سرمایه های خویش تلقی نموده و همواره در راستای ارتقاء علمی ، تخصصی و اجتماعی ایشان بر اساس توانایی ها و استعداد ها در راستای اهداف شرکت کوشا هستیم.
 23. کارکنان سایر همکاران را جزء سرمایه های آنها دانسته و با رفتار غیر حرفه ای و غیر اخلاقی سعی در جذب آنها نداشته باشیم.
 24. حقوق مادی و معنوی کارکنان خود را محترم شمرده و در مقابل آن احساس مسئولیت می کنیم.
 25. در ایجاد محیطی دوستانه و عادلانه جهت همکاری و ایجاد انگیزه ی فعالیت بیشتر برای کارکنان می کوشیم.
 26. سعی در ایجاد سازمانی داریم که کارکنان به حضور در آن افتخار نمایند.
 27. در کلیه ارتباطات حرفه ای خود نگرش برنده- برنده را مد نظر قرار می دهیم.
 28. حقوق مادی و معنوی همکاران تولید کننده نرم افزار را رعایت می نمایئم.
 29. جهت رعایت حقوق و شأن همکاران ، به جای طرح نقاط ضعف دیگران توانایی های خود را صادقانه ارائه می نماییم.
 30. سعی در اشاعه فرهنگ همکاری جمعی در قالب کنسرسیوم جهت حضور در بازارهای بزرگ تر را داریم.
 31. ایجاد فرصت رشد برای شرکت های کوچک توسط شرکت های بزرگ را یک اصل اساسی در همکاری صنفی می دانیم.
 32. در نظارت و بررسی کار بین همکار و کارفرما وظیفه شناس بوده و اصول حرفه ای را رعایت می نماییم.
 33. برای دانش فنی همکاران ارزش قائل هستیم.
 34. از محصور نمودن تجربه و دانش فنی خود پرهیز می نماییم.
 35. به بازار همکاران توجه کرده و با ارائه خدمات مشاوره و یا نظارت ، ضمن ایجاد فرصت کسب و کار ، روابط همکاری را تقویت می کنیم.
 36. در قراردادهای فیمابین احساس مسئولیت متقابل می نماییم.
 37. در جذب بازار از رفتار غیر اصولی مانند تبانی پرهیز می کنیم.